Europa stelt dat de recreatieve visvangsten van elke lidstaat in kaart dienen te worden gebracht. En daaraan kan ook jij als recreatieve strandvisser een bijdrage leveren. In het kader van deze dataverzameling met betrekking tot de vangsten van de Belgische recreatieve zeevisserij, werd door het VLIZ en het ILVO, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de recreatieve zeevisserijsector, een zogenaamd logboek uitgewerkt. Via dit logboek kan je als visser op vistripniveau je vangsten, alsook de toegepaste techniek, locatie, duur, etc. opgeven.

Wens je ook bij te dragen tot het opvolgprogramma door je vangsten te registreren? Alle info vind je hier.