De regelgeving omtrent de strandvisserij is zeer divers van aard en wordt geregeld op diverse beleidsniveaus. Voor het grootste deel wordt de reglementering op lokaal niveau vorm gegeven in gemeentelijke politieverordeningen. Voor Koksijde kan je ook alles nalezen in het politiereglement (hoofdstuk 5 ‘visserij’).

Wil je zelf netjes leggen? Daarvoor heb je een vergunning nodig. Die wordt uitgereikt in september voor de periode van 1 oktober t.e.m. 31 mei. Meer info en aanmeldingen via info@koksijde.be.   

Ook enkele Koninklijke besluiten en besluiten van de Vlaamse Regering zijn van tel. Gelukkig hoeven strandvissers deze wetgeving niet zelf meer uit te vogelen. Op de website www.recreatievezeevisserij.be, een project van VLIZ en ILVO, kan de van toepassing zijnde wetgeving - ongeacht het beleidsniveau - op een interactieve en gebruiksvriendelijke wijze worden geconsulteerd. Benieuwd naar de verbodsperiodes, verbodszones, vergunningen enz. die van kracht zijn? Controleer het dan snel en eenvoudig op deze website.